Edukacja

W EIP organizujemy usługi szkoleniowo-rozwojowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe dla kadry nauczającej przedmioty zawodowe, dla przedsiębiorców i ich pracowników, odpowiadając w sposób bezpośredni na ich potrzeby.

Spełniamy wymagania systemu zapewnienia jakości szkoleń dla  przedsiębiorców i ich pracowników, organizujemy szkolenia indywidualne oraz grupowe:

  • w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  – dzięki wpisowi – instytucje, osoby prywatne mogą pozyskiwać dofinansowanie na „szkolenia podologiczne, szyte na miarę” realizować zamierzone cele edukacyjne,  rozwijać swoje kompetencje zawodowe,
    https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=13444
  • w Powiatowych Urzędach Pracy – wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pozwala na organizację szkoleń z dofinansowaniem dla osób bezrobotnych oraz dla pracodawców i ich pracowników np. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, nr 2.18/00133/2013, nr 2.12/00245/2013
  • wykorzystując doświadczenie rynkowe i eksperckie, organizujemy za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych , szkolenia  dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.